Thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias)

confirmation-bias

Hiểu rõ về thiên kiến xác nhận Hành vi hướng suy nghĩ để củng cố quyết định mình mong muốn thường được gọi là “Confirmation Bias” trong tiếng Anh. Đây là hiện tượng khi người ta tìm kiếm, tập trung vào hoặc chấp nhận thông tin và chứng cứ chỉ những điều họ đã tin […]

Hiệu ứng Dunning-Kruger – Ảo tưởng về sức mạnh

Dunning

Trong Thiên Long Bát Bộ, Mộ Dung Phục là một trang tuấn kiệt, võ công cao cường, dòng dõi vương thất nước Đại Yên, lại giỏi cả cầm kì thi họa. Lại có biểu muội là Vương Ngữ Yến xinh đẹp bên cạnh. Có thể nói là trai tài gái sắc. Mộ Dung Phục từ bé […]

To learn a programming language in depth – Làm thế nào hiểu sâu một ngôn ngữ

depth language

Bài viết này nhằm mục đích chia sẻ cách mình học một ngôn ngữ được sâu hơn, đây là bài viết tiếp theo của bài viết “Cách mà tôi học một công nghệ mới”, bạn có thể đọc lại tại đây# http://blog.ntechdevelopers.com/cach-ma-toi-hoc-mot-cong-nghe-moi/ Chú ý: Bài viết sẽ dùng ngôn ngữ C# làm ví dụ, các cách […]

Kỹ thuật hay Quản lý – Đau đầu giữa những sự lựa chọn

career path

Vấn đề này trước kia mình đã suy nghĩ gãy gọn lắm rồi, nhưng không hiểu sao dạo gần đây công việc lại buộc mình lại phải suy nghĩ lại về nó.Hẳn bạn cũng như mình từ nhỏ tới lớn kiểu gì thì kiểu cũng có những lúc đứng giữa nhưng sự lựa chọn không […]

My First Podcast