To learn a programming language in depth – Làm thế nào hiểu sâu một ngôn ngữ

depth language

Bài viết này nhằm mục đích chia sẻ cách mình học một ngôn ngữ được sâu hơn, đây là bài viết tiếp theo của bài viết “Cách mà tôi học một công nghệ mới”, bạn có thể đọc lại tại đây# http://blog.ntechdevelopers.com/cach-ma-toi-hoc-mot-cong-nghe-moi/ Chú ý: Bài viết sẽ dùng ngôn ngữ C# làm ví dụ, các cách […]